Bijkomende juridische gegevens

Maatschappelijke zetel:

Reinpadstraat 19/1
3600 Genk

Telefoon:

0032 (0)89 36 40 97

E-mail:

info@hippo-architecten.be

Bankrekeningnummer:

BE55 6451 0372 3044

Ondernemingsnummer:

BE 0600 817 109

RPR:

Tongeren

Rechtsvorm:

BV

Toezichthoudende autoriteit:

Orde van Architecten
Provinciale Raad Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt
011 28 30 77
raad.limburg@ordevanarchitecten.be

Stamnummer Orde van Architecten:

300779A

Verzekeringsonderneming:

Protect nv
Jetse steenweg 221
1080 Brussel

Verzekeringsnummer beroepsaansprakelijkheid:

00/A.3510